RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3469, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Kas Ripley K(t) statistiku ja L(t)-t statistiku väärtused sõltuvad vahemaa mõõtmise ühikutest?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 4.1.2.17. Ripley K funktsioon.

Selletaoliste küsimuste puhul on abiks dimensionaalsuse analüüs, st arvutusvalemis olevate muutujate asendamine iga muutuja ühikuga. Kui vahemaa ühikud taanduvad, siis funktsioon ei sõltu vahemaast.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.