RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3467, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on juhusliku toroidnihutuse puudus punktmustrite omavahelise sõltumatuse kontrollimisel, kui seda võrrelda objektide juhusliku märgistamisega?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 4.1.4.2 ja 4.1.4.5.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.