RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3463, punkte 1, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Millise näitaja järgi eemaldatakse nurki Ramer-Douglas-Peuckeri algoritmi kasutamisel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku joonis 6-6 ja artiklit Wikipedias.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.