RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3461, punkte 4, teema: Klastrikaart

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on taimkatte näidisalade andmebaasis olevate alade ID numbrid ning iga ala pidepunkti x ja y koordinaadid. Sellesse andmebaasi on kogutud taimkatte tüüpiliste näidiste kirjeldused välivaatlustest. Katsetades DBSCAN algoritmi suvandeid, leia sellised parameetrid, mis annavad neli või viis klastrit, mis sulle endale loogilised tunduvad.

1. Märgi need parameetrid vastusesse.

2. Esita moodustatud klastrite kartogramm.

3. Anna klastritele lühikesed kuid klastri sisu kajastavad nimed ja kirjuta need joonise allkirja.

4. Esindusliku valimi saamiseks peaksid näidisalad katma territooriumi võimalikult ühtlaselt ja esindama võimalikult erinevate looduslike tingimustega kohti. Tegelikult on näidisalad aga grupeerunud. Miks?
Andmefail: Näidisalad_ID-X-Y.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ava RASA kalkulaator.

Leia menüüst tihedusklastrid.

Ava näidisandmete fail Näidisalad_ID-X-Y.txt.

Vali kogu tekst (Ctrl-A), kopeeri see (Ctrl-C).

Kleebi andmed RASA kalkulaatori sisendlahtrisse.

Muuda väärtusi objektide minimaalse arvu ja otsimisraadiuse lahtris. Pane tähele, et raadiuse mõõtühikud on samad, mis koordinaatidel.

Vajuta nuppu Arvuta. Oota, kuni serverist saabub vastus. Vajuta nuppu XY diagramm tulemuste kohal.

Vaata, kas oled klastritega rahul. Pane tähele, et klasteranalüüs on kirjeldav meetod, mille abil võib saada just oma soovile sobiva suurusega rühmad. Klastritel, nagu ka mudelitel ja muudel uurimuse käigus loodavatel üldistustel, võiks olla lühikesed, objekti sisu kajastavad ja hästi meelde jäävad nimed.

Ülesande koostaja moodustas joonisel olevad klastrid. Kolmandale punktile vastamisel meenuta, mida tuleb arvestada valimi koostamisel.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.