RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3452, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mille tõenäosust näitab radiaaljaotus?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 4.1.2.18.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.