RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3448, punkte 3, teema: Punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.

Millised allikate omavahelised vahemaad on sagedasemad kui juhusliku paigutuse korral oodata ja millised harvemad?

Millise vastuse allikate paiknemise kohta saad, kui genereerid juhuslikud punktid Eestit hõlmavale ristkülikukujulisele alale ja millise, kui genereerid punktid Eesti maismaale?

Kuidas seletad seda erinevust?
Andmefail: Allikad.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesannet saab lahendada RASA kalkulaatori abil. Selle menüüs on funktsioon Kõik vahemaad, mis tähistab kõigi vahemaade jaotust.

Vali Ühte tüüpi objektid.

Kalkulaatori vaikimisi vahemaatsoonide arv ja tsooni laius peaksid esialgu sobima.

Statistilise olulisuse korralikuks hindamiseks peaks juhukordusi olema vähemalt 200.

Eesti maismaa piirab juhupunktide paiknemist, kui sisse lülitada Maskifaili kasutus juhupunktide paigutamisel ja Eesti 100 m sammuga.

Pane tähele, et ei küsita juhupunktide paiknemist vaid allikate paiknemist.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.