RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3447, punkte 1, teema: Punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.

Milline on kõige sagedasem kaugusvahemik lähima naaberallikani, kui vahemaad jagada 10 m laiusteks kaugustsoonideks?
Andmefail: Allikad.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesannet saab lahendada RASA kalkulaatori abil. Selle menüüs on G(r), F(r) ja J(r) funktsioon.G(r) tähistab tõenäosust, et objekti ümber raadiuses r on vähemalt üks naaber, F(r) tõenäosust, et juhupunkti ümber raadiuses r on vähemalt üks uuritav objekt ja J(r) nende vastandtõenäosuste suhet J(r)=[1-G(r)]/[1-F(r)].
RASA kalkulaatori kasutamisel sea sammu pikkuseks 10 (ühikud on samad, mis koordinaatidel, seega meetrid), intervallide arvu võid ise valida nii, et oodatav kõige sagedasem lähima naabri kaugus oleks arvutuse ulatuses.
Kopeeri näidisandmed sisestuslahtrisse.
Vali Lähima objekti kaugus, see tähendab vahemaade mittekumulatiivne arvestus.
Vajuta nupule Piirid andmetest, et määratleda uuritava ala piirid. See on vajalik juhupunktide paigutamisel.
Käivita arvutus.
Leia graafikult või tulemuste tabelist raadius, mille puhul on G(r) jaotus ehk lähima naabri tõenäosuse jaotus suurim.
Arvesta, et tabelis olev raadius näitab kaugusvahemiku välispiiri. Sisepiir on ühe sammupikkuse võrra väiksem. Pane tähele, et küsiti vahemikku, mitte üksikväärtust. Seega tuleks vastuses mainida nii vahemiku sise- kui ka välispiiri.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.