RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3446, punkte 3, teema: Eri tüüpi punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on hüpoteetiliste jäneste ja huntide paiknemine kolmel erineval päeval. Milline jänesele lähima hundi kaugus on selles andmestikus p<0,01 tasemel oluliselt haruldasem kui huntide juhupaiknemise korral oodatav?
Millisel päeval on keskmine jänesele lähima hundi kaugus kõige väiksem? Kui suur see on?
Kui suur on väikseim vahemaa kuuendast jänesest lähima hundini? Mis päeval see oli?
Andmefail: Jänesed ja hundid.xlsx

Selgitus ja lahendamisjuhised

RASA kalkulaatori lähima naabri moodul võimaldab leida lähimat naabrit mitmes grupis eraldi ja gruppide peale kokku. Selles ülesandes on grupeerivaks tunnuseks vaatluspäev. Pane tähele, et sama ID numbriga loomade asukohad on määratud mitmel päeval. Võrreldavate tulemuste saamiseks tuleks kasutada 20 vahemikku laiusega 200 m ja 1000 juhukordust. Vastused küsimustele peaksid olema leitavad graafikult ja tulemuste tabelist. Pane tähele, et keskmine kaugus jänesest lähima hundini ei ole sama, mis keskmine kaugus hundist jäneseni.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.