RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3445, punkte 1, teema: Mustri loomine

Ava ülesanne nr
Kas fraktaalne muster on juhuslik?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 6.2.3.1.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.