RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3440, punkte 1, teema: Interpoleerimine

Ava ülesanne nr
Kui suur peaks olema vee soolsus punktis koordinaatidega 6512659; 474663, kui punktides 6512029; 468463 ja 6513290; 482650 mõõdeti soolsuseks vastavalt 4,1 ja 0,4 promilli?

Kasutagem pöördkaugusega kaalutud interpoleerimist.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Leia RASA kalkulaatorist interpoleerimise vahend ja sisesta andmed nagu on lisatud joonisel.

Pane tähele, et

1) esimeses veerus peab olema koha nimi või ID number,

2) et pole vahet, kas kümnendike eraldajaks on punkt või koma,

3) et veergude eraldajaks peab olema tühik, semikoolon või tabulatsioonimärk,

4) et X telg on selles ülesandes antud andmetes põhjasuunas.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.