RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3437, punkte 2, teema: Ruumiline autokorrelatsioon

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on maikuu sademete hulk Baltimaade ilmavaatlusjaamades eri aastatel.

Millised aeg-ruumilised p < 0,01 tasemel olulised struktuurid ilmnevad aastatel 2000-2005 ja aastatel 1990-1995?
Lisa vastusele tulemuste graafik.
Andmefail: 3D_autocorr_example_full_dataset.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et küsitakse aeg-ruumilisi struktuure, mitte eraldi ajalisi ja ruumilisi struktuure. Muidu poleks mõtet 3D autokorrelatsiooni arvutada, piisaks eraldi ajalise ja ruumilise autokorrelatsiooni arvutamisest.
RASA kalkulaatoris on moodul aeg-ruumilise ehk 3D autokorrelatsiooni arvutamiseks. Ülesandes mainitud osa failis olevatest vaatlustulemustest saab RASA kalkulaatori sisestusaknasse lihtsalt kopeerida.
Ülesande tekstis ei ole ette öeldud, millist kaugusvahemikku ja millist vahemike arvu kasutada — ju siis tuleb proovida mitut varianti. Sama andmestik võib sisaldada erinevas mõõtkavas struktuure, mis ilmnevad vaid analüüsi sobiva detailsuse korral.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.