RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3432, punkte 3, teema: Koha sobivuse kaardistamine

Ava ülesanne nr
Esita kaart, mis näitaks põhiala ja mullatüübi kombinatsioonide järgi hinnatud põõsasmarana esinemistõenäosust kaardilehel 6372 (Keila). Põõsasmarana kõik vaatluskohad aastatest 2008-2012 on lisatud failis.

Mitu vaatlustulemust on selles andmestikus?

Millisel põhiala ja mulla kombinatsioonil on põõsasmarana leidmise tõenäosus kõige suurem?
Andmefail: All_P_fruticosa.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Failis olevad andmed tuleks kopeerida RASA kalkulaatori sisestuslahtrisse esinemistõenäosuste kaardistamise lehel.

Kaardileheks tuleks märkida 6372.

Kaarditausta lisamiseks võiks vastava linnukese sisse lülitada.

Vaatluste arvu näed veebilehele kuvatava tulemuste tabeli päisest.

Suurima tõenäosusega põhiala ja mulla kombinatsiooni saad hõlpsasti leida, kui salvestad tulemused Exceli vormingusse ja järjestad veerud tõenäosuse järgi.

Pane tähele, et tõenäosus arvutatakse õpetusandmetest ja see ei sõltu valitud kaardilehest.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.