RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3428, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on Poissoni mets?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpikust ptk 4.1.1.3.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.