RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3425, punkte 2, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Võrrelgem punktmustri kirjeldamise meetodeid. Mis on lähima naabri keskmise kauguse eelis k lähima naabri keskmise kauguse ees ja vastupidi, mis on k lähima naabri keskmise kauguse eelis ühe lähima naabri kauguse ees?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Lähima naabri kaugusest on kirjutatud õpiku peatükis 4.1.2.11, k lähima naabri kaugusest peatükis 4.1.2.12.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.