RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3423, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on punktmustri kirjeldamise vahemaameetodite puhul kauguse arvutamise lähtepunktiks?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Punktmustri kirjeldamise vahemaameetodid on näiteks 1) kaugus lähima objektini, 2) lähima naabri kaugus, 3) k lähima naabri kaugus ja 4) kõigi vahemaade jaotus. Vt õpiku ptk 4.1.2 Punktmustri kirjeldamine.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.