RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3420, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Esita näide, kus sama punktmustri mustritüübitüüp sõltub kas mõõtkavast või kontekstist.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Tuleks võtta näiteks mingid objektid, mille paiknemist võib sõltuvalt kas vaatenurgast või vaate ulatusest pidada juhuslikuks või korrapäraseks. Punktmustri tüüpidest on juttu õpiku peatükis 4.1.1.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.