RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3418, punkte 4, teema: Ruumiline autokorrelatsioon

Ava ülesanne nr
Kuues vaatluskohas määrati puude katvust 10 punkti süsteemis ja saadi tulemused, mis on näha ülesande selgituse juures oleval joonisel ja manustatud failis. Pane tähele, et viimasel real on puude katvuste summa.
Millise kahe vaatluskoha sarnasus on kõige suurem?
Kas nende sarnasus on kõige suurem kõigi RASA kalkulaatoris olevate sarnasuse/erinevuse näitajate järgi?

Millises vaatluspaaris on kõige suurem erinevus?
Millega seletad erinevat eukleidilist erinevust puistu kosseisu vahel vaatluspaarides, kus sarnasus = 0?
Andmefail: Yl2195.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Sarnasuste arvutamiseks on RASA kalkulaatoris eraldi moodul. Aga pane tähele, et

1) RASA kalkulaator eeldab, et ridades on vaatluskohad ja veergudes tunnused;

2) RASA kalkulaator ei luba mõõtmata tunnuseid, kui liik puudub, siis märgi selle ohtruseks null;

3) RASA kalkulaatorisse tuleb sisestada andmed ilma veergude nimedeta ja ilma kokkuvõtteta;

4) esimeses veerus peavad olema võrreldavate objektide või vaatluste unikaalsed tunnusnumbrid.

5) tühjad lahtrid tuleb täita nullidega, sest kui puuliiki ei ole koha kirjelduses mainitud, siis on selle katvus null, mitte ei ole andmed puudu.


Tabel tuleks transponeerida, sest kalkulaator eeldab, et võrreldavad kohad on ridades, mitte veergudes.

Transponeerida saab näiteks Excelis valides Kopeeri ? Kleebi teisiti ? Transponeeri.

Vaata, kas transponeeritud andmetes on esimesel real esimese koha andmed, teisel real teise koha andmed jne.

Kontrolli, et esimeses veerus oleksid vaatluskohtade ID numbrid. Kui neid ei ole, siis lisa need.

Seejärel kopeeri transponeeritud ja ID numbritega andmed RASA kalkulaatori Sarnasuste mooduli sisendaknasse ja vajuta nuppu Arvuta.

Pane tähele, et tulemuste tabelis on esimeses kahes veerus vaatluskohtade ID numbrid.

Pane ka tähele, et blokk-vahemaa ja eukleidiline vahemaa mõõdavad erinevust, teised on sarnasuskordajad.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.