RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3415, punkte 1, teema: Punktmustri loomine

Ava ülesanne nr
Lisatud arhiivis on Eesti mõhnastike ja voorestike andmekihid, kus antud maastikutüüp on piksliväärtusega 1 ja kõik muu ala on piksliväärtusega 0.
Genereeri 100 juhupunkti mõhnastikesse ja 100 punkti voorestike alale ning esita nende juhupunktide paiknemise joonis.
Andmefail: voored_m6hnad.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

RASA kalkulaatori mustrite loomise osas on juhusliku punktmustri loomise vahend, milles on võimalik genereerida juhupunktid rasterkihis etteantud koodiga eraldiste pinnale või siis lihtsalt Eesti piiresse.

Maski kasutamisel peavad loodava mustri piirid ning sisestatud ridade ja veergude arv olema samad, mis maskina kasutatavas rasterkihis. Idrisi rastri parameetreid saab vaadata ja kopeerida, kui avada rdc fail lihtsas tekstitoimetajas (Notepad).
NB! Oluline koht -- kalkulaatori vaikimisi seadetes ei ole sama veergude arv, mis sellele ülesandele lisatud rasterfailides.

Punktide genereerimisel Eesti piiresse piisab, kui valida Maskifaili kasutus → Eesti 100 m sammuga.

Tulemuse salvestamiseks on arvutatud kaardi all salvestamise nupp. Hiire parema klahviga valides taustakaarti ei salvestata.

Vormista joonis nii, et sellel oleks lisaks juhupunktidele ka Eesti kontuur, kaugseirekujutis või lihtne kaarditaust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.