RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3414, punkte 3, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Esita üks uudne ja õppeainesse LOOM.02.035 sinu meelest sobiv ülesanne koos lahendamisjuhise ja õige vastusega.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vastuseks sisesta ülesande tekst. Kuna tarvis on esitada ka õige vastus, siis tuleks koostatud ülesanne kõigepealt ise lahendada. Oodatud on senistest ülesannetest selgelt erinevad ettepanekud.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.