RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3413, punkte 1, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks mõistlik ja uudne ettepanek õppeaine LOOM.02.035 veebilahenduse edasiarendamiseks.
Veel parem oleks, kui ettepanek oleks veebilahenduse 2018. a versiooni kohta, sest versiooni 2017 niikuinii enam edasi ei arendata.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ettepanek peaks olema just selle veebilehe toimimise, sisu või kujunduse kohta ja ei tohiks lihtsalt korrata varem esitatud ettepanekuid.
Küll aga võib avaldada (koos põhjendusega) toetust mõnele esitatud, aga veel rakendamata ettepanekule, või vaielda vastu mõnele ettepanekule.
Veebirakenduste tehnoloogia areneb kiiresti. Ettepanekute tegemisel võiks meenutada, kas mõnes teises analoogilises rakenduses on mingi osa märksa mugavam.
Oodatud on ka konkreetsed näited (veebiaadressid), millest eeskuju võtta.
Kaalutleda võiks ka veebisõppe mõnest osast mobiilirakenduse või WUP (Windows Universal Platform) äpi loomist.
Kõik asjalikud ettepanekud on õiged.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.