RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3406, punkte 2, teema: Interpoleerimine

Ava ülesanne nr
Arvuta RASA kalkulaatori lähima naabri interpoleerimise meetodi abil ja lisatud andmete alusel kaart, mis näitab keskmist aastast sademete hulka Eesti piires.
Millised Eesti osad on sademete poolest rikkamad?
Andmefail: BALTISADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Leia RASA kalkulaatorist interpoleerimine.
Vaata, et näidiskohad tuleb sisestada kujul [X] [Y] [väärtus].
Vali Arvuta rasterpind ja meetodiks lähim naaber.
Sea lähteandmete tabelis aasta sademete hulk koordinaatide kõrvale ja kopeeri need kolm veergu kalkulaatori sisendlahtrisse.
Vajuta Min/Max E, mis kirjutab Eesti miinimum ja maksimumkoordinaadid vastavatesse lahtritesse.
Kui arvutusvahe on 1000, siis arvutatakse tulemus 1000 vahemaaühiku sammuga.

Vahemaaühikud on samad, milles on ristkoordinaadid.

Vali Maskifaili kasutus ja Eesti 100 m sammuga.

Kontrolli, kas sisendlahtri X ja Y veeru järjekord vastab nupu Põhjasuund eespool/Idasuund eespool valikule.

Vali taustaks kaart, sest ortofoto varjab interpoleeritud kujutise.

Vajuta Arvuta ja oota väheke — kujutise moodustamine ja alla laadimine ei toimu hetkega.

Kui sul on kasutada tarkvara Idrisi, siis tasub kujutis alla laadida rst failina ja vajaduse korral Idrisi abil viimistleda
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.