RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3401, punkte 1, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni asjalik parandus õppeaine LOOM.02.035 mõne harjutusülesande lahendamisjuhise sõnastusse.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Sõnastust saab alati parandada ja täiendada. Seega ei tohiks uute ettepanekute tegemine raske olla.
Pane tähele, et siin oodatakse ettepanekuid vaid lahendamisjuhiste sõnastuse kohta. Veebilahenduse muudest probleemidest teatamiseks on järgmised küsimused.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.