GAT2018 lehele || English

Geoportaalid

Maaameti kaardiserveril on uuem ja lihtsam mobiilisõbralik XGIS kasutajaliides ja ja vanem, aeglasem, kuid detailsem XGIS Flash versioon. Kui lihtsam vahend annab tulemuse, siis tuleks  seda eelistada.

Kaardiserveri rakenduse ülesannete lahendamisel võib abi olla maa-ameti kaardiserveri kasutamisjuhendist ja mullakaardi seletuskirjast.


Õpieesmärk: oskus koostada päringuid teabe saamiseks maa-ameti kaardiserverist.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3688 1 Millisel Eesti 1:10 000 põhikaardi lehel asub vaatluskoht geograafiliste koordinaatidega 57° 49 minutit 46,67 sekundit põhjalaiust ja 26° 6 minutit 37,65 sekundit idapikkust? Ava
3700 2 Mitu kultuurimälestist on Kumma külas Raplamaal? Nimeta need. Ava
3726 2 Katastriüksuste nr: 30101:003:0924, 30101:003:0161 ja 30101:003:0030 kohta on algatatud menetlus.
  1. Esita kaart, kus oleksid need üksused koos aadressidega.
  2. Lisa joonise number ja teaduspublikatsiooni stiilis allkiri.
Ava
3725 3
  1. Millisel maastikukaitsealal paikneb Naistejärv ja kui suur on selle kaitseala pindala hektarites?
  2. Umbes mis kell peaks Orissaarest startima, et 15. mail päikesetõusu ajaks Naistejärve äärsesse rappa pildistama jõuda kui sõiduvahendiks on jalgratas? Lisa kellaajale, kas see on arvestatud vööndiaja või suveaja järgi.
Ava
3680 3 Kaitseministeerium kavandab uue piirdetara ehitust Tsiatsungõlmaa harjutusala ümber.
  1. Kui pika taraga tuleb materjali hulga kalkulatsioonis arvestada?
  2. Lisa vastusele joonis, mis kujutaks harjutusala ja selle paiknemist Eestis (samal joonisel).
Ava