RASA2018 lehele || English

Lokaalstatistikud joonel

Lokaalstatistikuid saab arvutada mitte ainult üksikute kohtade ümber, vaid ka piki joont. Veebikalkulaatori moodul Statistikud piki joont lubab vaid sirgjooni ja sirgoontest koosnevaid jadajooni.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4029 2
  1. Esita joonis, kus oleks Paljassaare otsast Misso asulani (Võrumaal) kulgeval sirgjoonel mõõdetud maapinna kõrgus ning suurim ja väikseim kõrgus 10 km laiuses vööndis transekti ümber.
  2. Märgi graafikule 3 kuni 5 asula või loodusobjekti paiknemise koht sellel trassil.
Ava
4028 3 Arvuta maakatte mitmekesisus Corine 2006 maakattekaardi järgi joonel Paljassaare otsast Misso asulani Võrumaal kasutades erinevaid mitmekesisuse näitajaid ja erineva ulatusega liikuvat akent ning erinevat akna sammu.
  1. Esita vaid see joonis, mis kujutab sinu meelest kõige paremini maastiku mitmekesisuse muutumist selle joonel.
  2. Märgi joonise allkirja kasutatud statistik, akna ulatus ja samm.
  3. Märgi graafikule geograafilised kohad (asulad või maastikuüksused), mis seostuvad graafiku miinimumide ja maksimumidega ja selgita kujutatud seose põhjuseid.
Ava
4030 3 Oletame, et sõidan autoga tööle tulles Elvast aadressilt Järve 4A Tartusse teater Vanemuine väikese maja ette parklasse.
  1. Kui pikk on see teekond ja kui suur on tõusude summa sellel teel?
  2. Lisa vastusele teekonna joonis ning kasutatud metoodika ja seadistuste kirjeldus.
Ava