RASA2017 lehele || English

Lokaalstatistikud joonel

Lokaalstatistikuid saab arvutada mitte ainult üksikute kohtade ümber, vaid ka piki joont. Veebikalkulaatori moodul Statistikud piki joont lubab vaid sirgjooni ja sirgoontest koosnevaid jadajooni.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3501 2 Esita joonis, kus oleks Paljassaare otsast Misso asulani (Võrumaal) kulgeval sirgjoonel mõõdetud maapinna kõrgus ning suurim ja väikseim kõrgus 10 km laiuses vööndis transekti ümber. Ava
3500 3 Arvuta maakatte mitmekesisus Corine 2006 maakattekaardi järgi joonel Paljassaare otsast Misso asulani Võrumaal kasutades erinevaid mitmekesisuse näitajaid ja erineva ulatusega liikuvat akent ning erinevat akna sammu.

1. Esita vaid see joonis, mis kujutab sinu meelest kõige paremini maastiku mitmekesisuse muutumist selle joonel.

2. Märgi joonise allkirja kasutatud statistik, akna ulatus ja samm.

3. Lisa paar lauset selgitamaks graafiku kõverusi.
Ava
3502 2 Oletame, et sõidan autoga tööle tulles Elvast aadressilt Järve 4A Tartusse teater Vanemuine väikese maja ette parklasse.

Kui pikk on see teekond ja kui suur on tõusude summa sellel teel?
Lisa vastusele selgitus, millist meetodit ja milliste seadetega kasutasid.
Ava