RASA2018 lehele || English

Nominaalsete pindade vastavus

RASA kalkulaatoris on pindade vastavuse statistilise olulisuse määramiseks moodul nimega Klasside kattuvus. Selle abil saab määrata kahe andmekihi kategooriate absoluutset ja suhtelist kokkulangevust juhuslikkuse korral oodatava suhtes ning suhtelise kokkulangevuse statistilist olulisust.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3973 4
  1. Koosta põhikaardi põhialadega kattuvate mullakaardi üksuste juhupaiknemisest statistiliselt oluliselt (p < 0.05) erinevate suhteliste kokkulangevuste tabelid kaardilehel 54443. Tabelites peaks olema esile toodud statistiliselt olulised kokkulangevused ja statistiliselt olulised vältimised. Failid: muld54443.rst ja PK54443.rst, koodid on rdc-failides.
  2. Millise viie klassikombinatsiooni puhul on statistiliselt oluline suhteline kokkulangevus kõige suurem?
  3. Millist mulda väldivad eraõued (kood 66) olulisustõenäosusega alla 0.01?
  4. Millise põhialaga on kõige tugevamini seotud erodeeritud mullad (kood 4)?
Ava
3990 3 Idrisi vormis failis 5434PK.rst on Otepää kaardilehe rasteriseeritud põhialad, failis 5434muld.rst sama kaardilehe mullatüübid. Numbriliste koodide tähendus on vastavates rdc failides.
  1. Millisel mullatüübil asub kõige suurem osa selle kaardilehe metsadest (põhiala kood 64)?
  2. Millise mullatüübiga on metsa suhteline kokkulangevus suurim ja millisega väikseim juhusliku paiknemise korral oodatava suhtes?
  3. Milliste mullatüüpide eelistus metsamaal on statistiliselt kõige olulisem suhtelise kokkulangevuse statistilise olulisustõenäosuse järgi?
  4. Lisa vastusele kokkulangevuste tabelid, kus on vastuses mainitud vastavuste lahtrid esile tõstetud.
Ava