GAT2018 lehele || English

Muu teave veebist

Tutvu ka teiste võimalustega selle teema ülesannetes kasutatud andmebaasides. Eksamil ei pruugi olla vaid harjutusülesannete sarnased analoogid.

Õpieesmärk: mõningane täiendav kogemus veebist teabe otsimisel.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4124 1 Oletame, et näituse jaoks on tarvis koostada Võrtsjärve makett, mis kajastaks järve mõõtmeid proportsionaalselt (samakordselt vähendades). Alus, kuhu peale makett peab mahtuma on 120 korda 50 cm.
  1. Kui sügav oleks keskmine ja kui suur suurim veekihi paksus sellel maketil?
  2. Mis mõõtkavas maketi järgi arvutatasid tulemuse?
Ava
4054 2 Oletame, et oled saabunud selle kuu 20. päeval kell 22.00 Tenerife lõunapoolsesse lennujaama koodiga TFS ja otsid liinibussi sõitmaks ööbimiskohta aadressil: 4 Avenida Santiago Puig, Arona.
  1. Mis numbriga bussi valiksid?
  2. Mis kell peaks see buss väljuma?
  3. Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.
Ava
4055 2
  1. Millised kaks puistutüüpi domineerivad Prantsusmaa Saint-Julien-Vocance kommuuni metsades?
  2. Seosta nende tüüpide levik kõrgusega merepinnast ja nõlva ekspositsiooniga.
Ava