GAT2017 lehele || English

Muu teave veebist

Tutvu ka teiste võimalustega selle teema ülesannetes kasutatud andmebaasides. Eksamil ei pruugi olla vaid harjutusülesannete sarnased analoogid.

Õpieesmärk: mõningane täiendav kogemus veebist teabe otsimisel.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3516 1 Mitu protsenti Piirissaare elanikest olid 2013. aasta 1. jaanuaril nooremad kui 50 aastat? Ava
3518 1
Millise järve uurimise eest anti Eesti Vabariigi Teaduspreemia aastal 2007?
Ava
3615 1 Millises Eesti maakonnas oli aastal 2010 odra kasvupind kõige suurem? Ava
3517 1 Mitmel 2012. aastal Eestis sündinud lapsel oli isa 50aastane või vanem? Ava
3510 2 Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.
1. Millised allikate omavahelised vahemaad on sagedasemad kui juhusliku paigutuse korral oodata ja millised harvemad?
Millise vastuse saad,
1) kui genereerid juhuslikud punktid Eestit hõlmavale ristkülikukujulisele alale ja millise,
2) kui genereerid punktid Eesti maismaale?
2. Kuidas seletad saadud vastuste erinevust?
Ava