RASA2018 lehele || English

Suundade üldistamine

Suundade statistilise analüüsi tuntuim näide on tuule suuna üldistamine. Õpikus on sellest peatükk 4.2.2. NB! Valem 4-68 on õpikus vigane. See peab olema kujul:

Viited ingliskeelsetele loengutele on teema inglisekeelses kirjelduses.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3974 3 Hollandi kliima veebilehelt saab alla laadida ilmavaatlusandmeid Hollandi ilmavaatlusjaamades 20. saj algusest ja varasemaidki. Laadi alla Maastrichti andmed (andmefail on ka ülesandele manustatud) ja leia sealt tuule suund ja kiirus aastate 1906-1912 ja 2006-2012 kohta.
  1. Milline on tuule tugevusega kaalutud keskmine suund ja keskmise 95% usalduspiirid kummalgi ajaperioodil?
  2. Kas keskmise tuulesuuna muutus saja aasta jooksul on statistiliselt oluline?
  3. Kas summaarne õhuvool, arvestades selle tuleku suuna järgi, on Maastrichtis pöördunud põhja- või lõunapoole?
Ava
4142 3 Sara jalutas pargis ja samal ajal lobises telefonis. Pargis olevad atrakstioonid on ülesandele lisatud joonisel. Sara jalutas 15 m idapoole, siis pöördus ja kõndis 25 m kirde suunas. Seejärel läks 12 m kagusse ja 5 m põhja. Siis pöördus vasakule (läände) ja läbis 45 m.
  1. Millise objekti joorde Sara lõpuks jõudis?
  2. Kui tõenäoliselt võib sellesse kohta jõudmine olla puhas juhus?
  3. Kas on põhjust p<0.05 tasemel arvata, et Sara liikumine oli sihipärane?
Ava