RASA2017 lehele || English

Suundade üldistamine

Suundade statistilise analüüsi tuntuim näide on tuule suuna üldistamine. Õpikus on sellest peatükk 4.2.2. NB! Valem 4-68 on õpikus vigane. See peab olema kujul:

Viited ingliskeelsetele loengutele on teema inglisekeelses kirjelduses.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3409 3 Sipelgad tirisid okast erineva jõuga. Üks sipelgas tõmbas okast 2 cm lääne poole, teine 1 cm lõuna poole, kolmas 3cm kagu suunas, neljas 0,5 cm suunas SSE, viies 2,5 cm suunas SSW.

Millises suunas okas nihkus?

Kui tõenäoline on, et okka sellise ulatusega nihe võib olla samade sipelgate juhuslikes suundades tõmbamise tulemus?

Kas nendest andmetest saab teaduslikult järeldada, et sipelgate tegevus on sihipärane?
Ava
3459 2 RASA kalkulaatori suundade analüüsi näidisandmed on päeva keskmised tuule suunad Rotterdamis ajavahemikus 1. november 2002 - 1. november 2012.

Milline õhuvool oli neil ajavahemikel ülekaalus?

Kui tugev (arvuliselt) on selle tuulesuuna domineerimine (summaarse suunavektori standardiseeritud pikkus), kui arvestada vaid tuulte sagedust ja siis, kui arvestada ka tuule tugevust?
Ava
3444 3 Hollandi kliima veebilehelt saab alla laadida ilmavaatlusandmeid Hollandi ilmavaatlusjaamades 20. saj algusest ja varasemaidki. Laadi alla Maastrichti andmed (andmefail on ka ülesandele manustatud) ja leia sealt tuule suund ja kiirus aastate 1906-1912 ja 2006-2012 kohta.

1. Milline on tuule tugevusega kaalutud keskmine suund ja keskmise 95% usalduspiirid kummalgi ajaperioodil?

2. Kas keskmise tuulesuuna muutus saja aasta jooksul on statistiliselt oluline?

3. Kas summaarne õhuvool, arvestades selle tuleku suuna järgi, on Maastrichtis pöördunud põhja- või lõunapoole?
Ava