RASA2018 lehele || English

Punktmustri loomine

Juhuslikku punktmustrit saab kasutada esindusliku vaatluskohtade paiknemise leidmiseks välitööde planeerimisel.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3981 2 Moodusta 100 juhuslikku vaatluskohta kaardilehe 54443 metsadesse (piksliväärtused 64 ja 67 failis PK54443.rst) ja esita tulemus kaardi või ortofoto taustal sellisena, et joonisel oleks näha kaardilehe piir ja metsad eristuksid muust taustast. Ava
3980 2
  1. Genereeri RASA kalkulaatori abil punktmuster 10 juhusliku klastrikeskmega, klastri raadiusega 20 km ja kokku 1000 punktiga, kusjuures punktid ei tohi paikneda meres ega väljaspool Eestit. Esita punktmuster joonisena.
  2. Kas see punktmuster on juhuslik ja kas neid punkte saab pidada Eesti maismaad piisavalt esindavaks valimiks?
Ava
3946 1 Lisatud arhiivis on Eesti mõhnastike ja voorestike andmekihid, kus antud maastikutüüp on piksliväärtusega 1 ja kõik muu ala on piksliväärtusega 0.
Genereeri 100 juhupunkti mõhnastikesse ja 100 punkti voorestike alale ning esita nende juhupunktide paiknemise joonis.
Ava