RASA2018 lehele || English

Mustri loomine

Ruumiliste mustrite loomisest on õpikus peatükk 6.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3975 1 Kas fraktaalne muster on juhuslik? Ava
3991 1 Millise piirväärtuse järgi eemaldatakse nurki Ramer-Douglas-Peuckeri algoritmi kasutamisel? Ava
4018 1 Mille poolest erinevad harvendusega protsessid ja takistusega ehk inhibitsiooniga protsessid? Ava
4019 2 Mis on vaatluskohtade lihtsa juhusliku paigutuse puudused võrreldes korrapärase asetusega ja võrreldes transektimeetodiga? Ava
4022 1 Mille poolest erineb ruumiline autologistliline mudel ruumilisest logistilisest regressioonimudelist? Ava