RASA2017 lehele || English

Mustri loomine

Ruumiliste mustrite loomisest on õpikus peatükk 6.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3445 1 Kas fraktaalne muster on juhuslik? Ava
3463 1 Millise näitaja järgi eemaldatakse nurki Ramer-Douglas-Peuckeri algoritmi kasutamisel? Ava
3479 1 Mis on stohhastilise jäljenduse puudused võrreldes interpoleerimisega? Ava
3490 1 Mille poolest erinevad harvendusega protsessid ja takistusega ehk inhibitsiooniga protsessid? Ava
3491 2 Mis on vaatluskohtade lihtsa juhusliku paigutuse puudused võrreldes korrapärase asetusega ja võrreldes transektimeetodiga? Ava
3492 2 Loetle, milleks kasutatakse neutraalseid maastikumudeleid? Ava
3493 1 Mis on stohhastilise jäljenduse eelised interpoleerimise ees? Ava
3494 1 Mille poolest erineb ruumiline autologistliline mudel ruumilisest logistilisest regressioonimudelist? Ava