RASA2018 lehele || English

Kirjeldav ruumianalüüs

Punktmustri tüüpidest ja nende kirjeldamisest on õpikus peatükk 4.1. Vt ka selle lehe inglisekeelses versioonis viidatud kirjandust.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3951 1 Esita näide, kus sama punktmustri mustritüübitüüp sõltub kas mõõtkavast või kontekstist. Ava
3956 2 Võrrelgem punktmustri kirjeldamise meetodeid. Mis on lähima naabri keskmise kauguse eelis k lähima naabri keskmise kauguse ees ja vastupidi, mis on k lähima naabri keskmise kauguse eelis ühe lähima naabri kauguse ees? Ava
3958 1 Mis on Poissoni mets? Ava
3995 1 Mis on juhusliku toroidnihutuse puudus punktmustrite omavahelise sõltumatuse kontrollimisel, kui seda võrrelda objektide juhusliku märgistamisega? Ava
3996 1 Mille poolest erineb väärtuspinna segmenteerimine ja rasteriseerimine? Ava
3997 1 Kas Ripley K(t) statistiku ja L(t)-t statistiku väärtused sõltuvad vahemaa mõõtmise ühikutest? Ava
4000 1 Mis on L(t)-t statistiku suurim ja väikseim võimalik väärtus? Ava