RASA2017 lehele || English

Kirjeldav ruumianalüüs

Punktmustri tüüpidest ja nende kirjeldamisest on õpikus peatükk 4.1. Vt ka selle lehe inglisekeelses versioonis viidatud kirjandust.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3420 1 Esita näide, kus sama punktmustri mustritüübitüüp sõltub kas mõõtkavast või kontekstist. Ava
3423 1 Mis on punktmustri kirjeldamise vahemaameetodite puhul kauguse arvutamise lähtepunktiks? Ava
3425 2 Võrrelgem punktmustri kirjeldamise meetodeid. Mis on lähima naabri keskmise kauguse eelis k lähima naabri keskmise kauguse ees ja vastupidi, mis on k lähima naabri keskmise kauguse eelis ühe lähima naabri kauguse ees? Ava
3428 1 Mis on Poissoni mets? Ava
3452 1 Mille tõenäosust näitab radiaaljaotus? Ava
3466 1 Mida kontrollitakse punktmustri statistiliste testidega? Ava
3467 1 Mis on juhusliku toroidnihutuse puudus punktmustrite omavahelise sõltumatuse kontrollimisel, kui seda võrrelda objektide juhusliku märgistamisega? Ava
3468 1 Mille poolest erineb väärtuspinna segmenteerimine ja rasteriseerimine? Ava
3470 1 Kas naabrite tiheduse arvulised väärtused sõltuvad vahemaa ja pindala mõõtmise ühikutest? Ava
3471 1 Mis on naabrite tiheduse teoreetiline muutumisvahemik? Ava
3421 1 Mis näitab naabrite tihedust Ripley K(t) graafikul? Ava
3469 1 Kas Ripley K(t) statistiku ja L(t)-t statistiku väärtused sõltuvad vahemaa mõõtmise ühikutest? Ava
3472 1 Mis on L(t)-t statistiku suurim ja väikseim võimalik väärtus? Ava
3481 1 Mida näitab tühiku statistik? Ava