GAT2018 lehele || English

Mõõtmised kaardilt

Osaliselt kattub see valdkond lihtsa kaardi koostamise teemaga, sest skeemi koostamine on geograafilise andmetöötluse olulione osa.

Õpieesmärk: oskus koostada lihtsa kaardiga joonist etteantud andmetest.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3689 2 Lisatud failis Kääriku_2005.dgn on punase värviga 2006.a Euroopa orienteerumismeistrivõistluste kvalifikatsioonivõistluse rada. Sinise katkendjoonega on üks võimalik võistleja liikumistee.
Mõõda vahemaa stardi ja esimese kontrollpunkti vahel otsejoones ja võistleja läbitud tee pikkus stardist esimesse punkti (maapinna kõrguse muutused jäägu arvestamata). Lubatud mõõtmisviga 10 m.
Ava
3720 1 Tudeng läbis jalgsi ja liikluseeskirja jälgides Tartu tänavatel teekonna: Vanemuise 46 peauks → Filosoofi → Võru → Kabeli → Kesk-Kaar → L. Puusepa → Näituse → Kastani → Vanemuise → Vanemuise 46 peauks.
Kui pikk see teekond oli? Lubatud viga 200 m.
Ava
3723 3 Koolinoor salvestas GPS vastuvõtjaga oma tavapärase koolitee. Teekonnapunktide L-Est süsteemi koordinaadid meetrites on manustatud failis.
  1. Kui pikk on see koolitee? Vastust oodatakse 10 m täpsusega.
  2. Koosta teekonda kujutav joonis.
  3. Lisa joonisele teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri. Märgi joonisele või selle allkirja joonisel kujutatud linna nimi.
Ava