RASA2018 lehele || English

Koha sobivuse kaardistamine

J. Franklin Mapping species distributions on olemas Tartu Ülikooli raamatukogus.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3959 2
  1. Millistel muldadel on vähemalt 5 põõsasmarana (Potentilla fruticosa) leiukohta lisatud failis olevate andmete järgi?
  2. Millisel mullal on põõsasmarana leide kõige enam?
  3. Millistel põhikaardi põhialadel on nendes andmetes vähemalt 5 põõsasmarana leiukohta?
Ava
3962 3
  1. Esita kaart, mis näitaks põhiala ja mullatüübi kombinatsioonide järgi hinnatud põõsasmarana esinemistõenäosust kaardilehel 6372 (Keila). Põõsasmarana kõik vaatluskohad aastatest 2008-2012 on lisatud failis.
  2. Mitu vaatlustulemust on selles andmestikus?
  3. Millisel põhiala ja mulla kombinatsioonil on põõsasmarana leidmise tõenäosus kõige suurem?
Ava
3964 3 RASA kalkulaatori sarnasuskaartide osas on näidisandmeteks kalkulaatori looja meelest meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaadid.
  1. Moodusta loetelu endale meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaatidest Eestis.
  2. Genereeri oma elupaigasobivuse kaarte erinevate meetoditega ja erinevate seadistustega.
  3. Esita enda sisetunnet kõige paremini kajastav sobivuskaart kogu Eesti ulatuses ja kaardi saamiseks kasutatud seadistuste loetelu (kohtade koordinaadid jäägu privaatseteks isikuandmeteks).
Ava