RASA2017 lehele || English

Koha sobivuse kaardistamine

J. Franklin Mapping species distributions on olemas Tartu Ülikooli raamatukogus.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3429 2 Millistel põhialadel ja millistel muldadel on manustatud failis olevate andmete järgi põõsasmaranat leitud vähemalt viies kohas? Ava
3431 2 Liikide leviku modelleerimise esimene ülesanne peaks olema välja selgitada kohad, kus liiki otsida ei tasu, see tähendab kohad, kus mingi keskkonnafaktor limiteerib liigi esinemist.

Esita kaart, mis näitaks nende põhialade paiknemist kaardilehel 6372 (Keila), kus on põõsasmaranat vaadeldud vähemalt 50 kohas, kuid ei ole nende andmete järgi kordagi leitud.

Põõsasmarana kõik vaatluskohad aastatest 2008-2012 on lisatud failis. Nimeta need põhialad?
Ava
3432 3 Esita kaart, mis näitaks põhiala ja mullatüübi kombinatsioonide järgi hinnatud põõsasmarana esinemistõenäosust kaardilehel 6372 (Keila). Põõsasmarana kõik vaatluskohad aastatest 2008-2012 on lisatud failis.

Mitu vaatlustulemust on selles andmestikus?

Millisel põhiala ja mulla kombinatsioonil on põõsasmarana leidmise tõenäosus kõige suurem?
Ava
3434 3 RASA kalkulaatori sobivuskaartide koostamise mooduli alajaotustes kNN, dNN ja SumSim on näidisandmeteks kalkulaatori looja meelest meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaadid.

Moodusta loetelu endale meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaatidest Eestis.

Genereeri oma elupaigasobivuse kaarte erinevate meetoditega ja erinevate seadistustega.

Esita enda sisetunnet kõige paremini kajastav sobivuskaart kogu Eesti ulatuses ja kaardi saamiseks kasutatud seadistuste loetelu (kohtade koordinaadid jäägu privaatseteks isikuandmeteks).
Ava