RASA2018 lehele || English

Variograafia ja kriging

Variograafia üldisemas tähenduses on varieeruvuse kirjeldamine. Kitsamas tähenduses tähistab see sõna eelkõige ruumilise varieeruvuse modelleerimist graafilise variogrammi ja varieeruvuse matemaatilise mudeli abil. Variogramm ja varieeruvuse mudel kirjeldavad, kuidas väärtuste varieeruvus sõltub vaatluskohtade vahelisest vahemaast. Kriging on interpoleerimismeetod, mis tugineb varieeruvuse mudelile. Interpoleeritav väärtus arvutatakse vastavalt läheduses olevatele mõõdetud väärtustele ja varieeruvuse mudelist saadud kaaludele.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3963 1 Selgita, miks on kriging ruumiline autoregressioon, mitte autokorrelatsioon ega mitte ruumiline regressioon? Ava
3936 3 Ruumiandmete kalkulaatori autokorrelatsiooni ja variogrammi näidisandmeteks on paljuaastane maikuu keskmine sademete hulk Baltimaade ilmavaatlusjaamades.
  1. Alates kui suurest vahemaast võib vaatlusjaamu lugeda omavahel ruumiliselt sõltumatuks autokorrelogrammi järgi ja millisel vahemaal variogrammi järgi?
  2. Kas ruumilise seose ulatus on nende näitajate järgi erinev?
  3. Millest tuleb erinevus ruumilise seose ulatuses hinnatuna autokorrelogrammi järgi ja hinnatuna variogrammi järgi?
Ava