GAT2017 lehele || English

Kaastöö

Kaastöö teema igale ülesandele saab saata kuni neli vastust. Mitme vastusega küsimused kuvatakse tabelis korduvalt, sest iga vastus võib teenida erineva arvu punkte. Selle teema samad küsimused on ka eksamipiletites. Eksamil piisab, kui viidata oma varem lisatud ülesande numbrile.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3531 3 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja lisa üks uus õppeainesse Geograafiline andmetöötlus sobiv ülesanne koos õige vastuse ja lahendamisjuhisega.
Hea ettepanek ei jäljenda olemasolevaid ülesandeid teiste andmetega, vaid pakub võimalust õppida mingeid andmetöötlusmeetodeid, mida praeguses kursuses ei ole.
Ava
3612 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita üks uudne ettepanek ruumiandmete veebikalkulaatori edasiarendamiseks või täiendamiseks. Eksamil võid viidata juba sisestatud ettepaneku numbrile. Ava
3619 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks uus asjalik ja realistlik ettepanek õppeaine Geograafiline andmetöötlus töökorralduse parandamiseks. Ava
3633 1 Veebipõhise õppe puhul on õppeaine mahtu raske mõõta. Võrreldes teiste õppeainetega, mitu punkti peaks selle õppeaine läbimise eest saama? Ava