GAT2018 lehele || English

Lihtsa kaardi koostamine

Järgnevate ülesannete eesmärgiks on näidata vabavaralisi võimalusi lihtsamate skeemide koostamisel, mida õppetöös või hiljem tööalaselt võib vaja minna. Ülesannete lahendamisel soovitame kasutada vabavara Quantum GIS, mille saad alla laadida kas otse veebist. Analoogseid vabavaralisi lahendusi on teisigi. Kui oled harjunud kasutama midagi muud, võid seda vabalt teha.

Omandatavad oskused tarkvaraga Quantum GIS kasutamisel

 • Avada erinevat tüüpi faile (shp, txt)
 • Lisada kaardile wms tausta
 • Koostada lihtsamaid päringuid ühest andmekihist
 • Muuta andmekihi esitust (pinna värvid, tekstide kuvamine ja paigutamine andmetabelist, joonestiilid, punktide suurused)
 • Lisada kaardiaknale mõõtkava ja põhja-lõuna suunda
 • Otsida ja aktiveerida programmi lisasid (Pythoni pluginad)

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3690 3 Eestis on küll Täijärve kinnistu, kuid ei ole Täijärve. On aga Kirbujärv ja Lutikajärv.
 1. Koosta skeem, millel oleks vaid Eesti piir, rannajoon, Peipsi, Võrtsjärv ja mis näitaks Kirbujärve ja Lutikajärve paiknemist. Muu kaardi- või fototaust ei ole lubatud. Joonis peaks olema 10 x 8 cm suurusena selge ja loetav.
 2. Lisa teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri, milles oleks kirjas nende järvede pindala hektarites.
Ava
3721 4 Kanna kaardile vaatluskohad failist SAAREPUNKTID ja põhikaardi lehe 5261 piiridega määratud uurimisala.
Lisa joonisele mõõtkava ja põhikaardi lehe 5261 Eestis paiknemise skeem, millel vaatluskohti ei ole.
Paiguta joonis MS Word vormingus dokumenti ja lisa teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri.
Ava
3755 3
 1. Millisel Eesti 1:10 000 põhikaardi lehel asub vaatluskoht geograafiliste koordinaatidega 57° 49 minutit 46.64 sekundit ja 26° 6 minutit 37.6 sekundit (6411731 ja 625373 L-Est süsteemis)?
 2. Vastuseks koosta skeem, millel oleks kaardilehe viiekohaline number, kaardilehe veekogud, kohanimed, teedevõrk ja kaardilehe serva ligikaudne kaugus täiskilomeetrites piki maanteed kahest suuremast linnast (üks ühel ja teine teisel pool) ning mis näitaks kaardilehe paiknemist rannajoone, Eesti piiri, Peipsi ja Võrtsjärve suhtes. Paiguta skeem MS Word vormingus faili ja lisa joonise number ning allkiri.
 3. Saada joonis ka õppeaine veebilahendusse.
Ava
4149 3 Ülesande koostaja sõitis teisipäeval 27. augusti 2019 kella 13 ja 15 vahel maanteesõidu jalgrattal Terassiippi Sport Master 10 Tartust Elvasse. Teekond kulges järgmiselt: Raadi kalmistu värav → Liiva → Ujula → Vene → Park Vabaduse pst ja jõe vahel → Poe → Küüni → Uueturu (Playtech parkla) → Ülikooli → Kitsas → W. Struve → Tiigi → Vaksali → Riia → riigitee nr 3 (Jõhvi -Tartu -Valga) → riigitee nr 22154 → Tartu tn Nõo asulas → Voika tn → suplus Nõo Veskijärve supluskohas (siin tulin rattalt maha) → Voika tn ja Nõo-Voika tee → raudtee ületus Tõravere jaama juures (siin tulin rattalt maha) → Vapramäe Tõravere tee (ajalooline Tartu Riia maantee) → riigitee 22152 → Tartu mnt Elvas → Järve → Järve 4A.
 1. Esita see teekond lihtsa, kuid selgelt loetava kaardina.
 2. Mis on selles ülesandes valesti?
Ava