RASA2017 lehele || English

Joonte üldistamine

Joonte lihtsustamist kasutatakse kaartide üldistamisel ja ruumiinfo automaatsel üldistamisel. Joonte üldistamise meetodeid on mitmeid, neid illustreerivaid jooniseid ja selgitavat teksti on näiteks www.codeproject.com veebilehel. veebikalkulaatoris saab senini kasutada nelja algoritmi: Ramer–Douglas–Peucker, Nth vertex, radial distance and perpendicular distance. Kõik need algoritmid jätavad joone alguse muutmata.

Ramer–Douglas–Peucker algoritm jätab alles ka joone lõpu. Seejärel konstrueeritakse joone alguse ja lõpu vahele sirge ja mõõdetakse algse joone iga nurga kaugust sellest sirgest. Kõige kaugem nurk lisatakse säilitatavate nurkade hulka, kui see on kaugemal kui ette antud tolerants. Säilitatud nurkade vahele moodustatakse sirged uuesti ja nurkade kauguse kontroll kordub kuni kõik nurgad on klassifitseeritud kas säilitatavateks või eemaldatavateks.

Ka ristkauguse algoritm võrdleb nurga ja nurkadevahelise sirge vahet ette antud tolerantsiga. Mõttelised sirged konstrueeritakse aga mitte alates algse joone esimesest ja viimasest punktist, vaid järjest igale nurgale eelneva ja järgneva nurga vahele.

N-inda nurga algoritm jätab alles iga N-inda nurga.

Radiaalkauguse algoritm eemaldab nurgad, mis on eelmisele alles jäetud nurgale lähemal kui tolerants.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3403 3 Lisatud failis on antiikse maantee joon Tende mäeharjale (Col de Tende, Colle di Tenda) Alpides Prantsusmaa poolsel küljel. Sellel teel on 1820 m horisontaalse vahemaa kohta 720 m tõusu, see tähendab, et otse minnes oleks keskmine tõusunurk 22,7 kraadi. Vt ka fotot. Selle tee üldistatumaks kujutamiseks tuleks tee nurgapunkte harvendada.

Mitu nurka jääb ja kui pikk tee jääb alles, kui seda joont üldistada Ramer–Douglas–Peuckeri algoritmiga ja kui kasutada radiaalkauguse algoritmi kasutades mõlemal juhul nurga eemaldamise tolerantsi 100 m?

Kumba tulemust pead kartograafiliseks kujutuseks sobivamaks? Miks?
Ava
3419 2 Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste 2014. aasta teepunktid. Üksikuid retki on mitu ja vahepealsete autosõitude ajal oli GPS vastuvõtja välja lülitatud. Arvestame, et kui järjestikuste punktide vahel on üle 200 m vahet, siis on need eraldi teekonnad ja see vahe sõideti autoga.

Kui pika maa läbisid vaatlejad jalgsi?

Kui pika maa läbisid vaatlejad autoga?
Ava