GAT2017 lehele || English

Joonise vormistamine

Siin on mõned lihtsad harjutused jooniste vormistamisest Excelis. Võib muidugi kasutada ka muud tarkvara, peamine, et tulemus oleks puhas, hästi loetav ja ei sisaldaks midagi liigset, mis joonise vaataja tähelepanu joonisega edastatavast sõnumist kõrvale juhib.

Õpieesmärgid

  • Oskus sõrendada rasterkujutist ja muuta selle piire.

  • Oskus koostada ja korrektselt kujundada lihtsamaid teaduspublikatsiooni stiilis jooniseid.

  • Oskus kasutada graafikute vormistamise vahendeid Excelis.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3530 2 Koosta tulpdiagramm, mis kujutab uppunute ja pääsenute arvu Titanicu meeskonna, esimese, teise ja kolmanda klassi reisijate hulgas (vt lisatud fail) nii, et tulba alumine osa kujutaks uppunute arvu ja tulba ülemine osa pääsenute arvu.
Vormista joonis must-valgelt (ilma värvide ja halltoonita).
Paiguta joonis MS Word vormingus dokumenti. Lisa teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise number ja allkiri.
Saada joonis ka õppeaine veebilahendusse.
Ava
3621 2 Koosta igat tudengit kujutava punkti ja regressioonisirgega graafik, mis näitaks seost geograafilise andmetöötluse kursuse auditoorses töös (loengud ja praktikumid) osalemise ja eksamihinde vahel.
Vormista joonis must-valgelt.
Paiguta joonis MS Word vormingus dokumenti.
Lisa teaduspublikatsiooni stiilis vormistatud joonise allkiri.
Saada tulemus õppeaine veebilahendusse.
Ava