RASA2017 lehele || English

Interpoleerimine

Interpoleerimisel arvutatakse muutuja oodatavad väärtused teada oleva väärtusega kohtade vahele. Seega on üks ja sama muutuja nii funktsioontunnuseks fookuskohas ja seletavaks tunnuseks selle ümber. Interpoleerida saab nii geograafilises ruumis kui ka tunnusruumis, nii ühe ja kahemõõtmelises ruumis kui ka paljumõõtmelises ruumis.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3440 1 Kui suur peaks olema vee soolsus punktis koordinaatidega 6512659; 474663, kui punktides 6512029; 468463 ja 6513290; 482650 mõõdeti soolsuseks vastavalt 4,1 ja 0,4 promilli?

Kasutagem pöördkaugusega kaalutud interpoleerimist.
Ava
3408 1 Kui suur peaks olema aasta keskmine sademete hulk Tondisaarel L-Est koordinaatidega 620982 ja 6453105, kasutades aasta keskmisi sademete hulkasid lisatud failist ja pöördkaugusega kaalutud interpoleerimist raadiust piiramata? Ava
3406 2 Arvuta RASA kalkulaatori lähima naabri interpoleerimise meetodi abil ja lisatud andmete alusel kaart, mis näitab keskmist aastast sademete hulka Eesti piires.
Millised Eesti osad on sademete poolest rikkamad?
Ava