RASA2018 lehele || English

Punktide harvendamine

Harvendamist võib tarvis minna näiteks GPS vastuvõtjaga salvestatud teepunktide tiheduse ühtlustamiseks ühtlasele vahemaale, aga ka üksteist kordavate vaatluskohtade eemaldamiseks muudes automaatse positsioneerimise tulemustes.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3968 2 Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste liikumisteed ühel uuritud ruutkilomeetril. Koodiga 1 on tähistatud liigi leiukohad, koodiga 0 automaatselt salvestatud liikumistee punktid.
  1. Esita joonis, mis kujutaks vähemalt 50 m vahega vaatlustulemusi ja mis kohtade alles jätmisel eelistaks leiukohti teepunktidele. Lisa joonisele kaardi- või fototaust ning kasutatud tähiste selgitus (kas joonisel või selle allkirjas).
  2. Mitu leiukoha ja mitu puudumiskoha näidist jääb pärast harvendamist alles?
Vastused enne 1. juulit 2019 on saadud teistsugustest andmetest.
Ava