RASA2017 lehele || English

Punktide harvendamine

Harvendamist võib tarvis minna näiteks GPS vastuvõtjaga salvestatud teepunktide tiheduse ühtlustamiseks ühtlasele vahemaale, aga ka üksteist kordavate vaatluskohtade eemaldamiseks muudes automaatse positsioneerimise tulemustes.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3438 2 Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste liikumisteed ühel uuritud ruutkilomeetril. Koodiga 1 on tähistatud liigi leiukohad, koodiga 0 automaatselt salvestatud liikumistee punktid.
1. Esita joonis, mis kujutaks vähemalt 50 m vahega vaatlustulemusi ja mis kohtade alles jätmisel eelistaks leiukohti teepunktidele. Lisa joonisele kasutatud tähiste selgitus kas  joonisel või selle allkirjas.

2. Mitu leiukoha ja mitu puudumiskoha näidist jääb pärast harvendamist alles?
Ava
3496 2 Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste liikumisteed ühel uuritud ruutkilomeetril. Koodiga 1 on tähistatud liigi leiukohad, koodiga 0 automaatselt salvestatud liikumistee punktid.
Leiukohtadele lähedal olevaid automaatselt salvestatud teepunkte ei saa kasutada liigi puudumiskohtade näidistena, need tuleb eemaldada.

Esita joonis, mille A osa kujutaks algsete leiukohtade ja teepunktide paiknemist ning B osa vaatluskohti pärast teepunktide eemaldamist leiukohtadele lähemalt kui 50 m (eemaldatud punkte joonise B osal ei kujutata).
Ava