VS lehele || English

Kaastöö

Kaastöö teema igale ülesandele saab saata kuni neli erinevat vastust. Mitme vastusega küsimused kuvatakse tabelis korduvalt, sest iga vastus võib teenida erineva arvu punkte. Selle teema samad küsimused on ka eksamipiletites. Eksamil piisab, kui viidata oma varem lisatud ülesande numbrile.

Õpieesmärk: arendada õppevahendit ja õpilaste iseseisvat mõtlemist.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4095 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja tee üks mõistlik ja uudne ettepanek selle õppeaine veebilahenduse edasiarendamiseks. Ava
4094 1 Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita mõni asjalik parandus selle õppeaine mõne harjutusülesande lahendamisjuhise sõnastusse. Ava
4096 3 Esita üks uudne ja sellesse õppeainesse sinu meelest sobiv ülesanne koos lahendamisjuhise ja õige vastusega. Ava
4097 2 Veebipõhise õppe puhul on õppeaine mahtu raske mõõta.
  1. Võrreldes teiste õppeainetega, mitu punkti peaks selle õppeaine läbimise eest saama?
  2. Kas harjutusülesannetele vastamise põhjal peaks saama hinde või peaks aine lõppema arvestusega, kui piisav arv punkte on vastuste eest saadud?
Ava