VS lehele || English

Graafikute genereerimine

Graafikute ja jooniste genereerimisest C# vahenditega on juttu õpiku peatükis 2.14 ja 2.15.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus