VS lehele || English

WPF tüüpi rakendused

Vt õpiku peatükk 4.2.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4157 3 Tutvu õpiku peatükis 4.2.2. oleva WPF rakenduse loomise juhendiga ja kujunda WPF vahenditega lihtne kalkulaator.
Saada vastusena omaloodud kalkulaatori zip arhiivi pakitud xaml ja xaml.cs fail.
Ava
4158 4 Katseta õpiku peatükis 4.2.3 kirjeldatud MVVM tüüpi rakendust tekstifailis oleva teabe lugemiseks ja selle esitamiseks Windows vormis (projekti failid on manuses).
1. Kas kirjeldatud rakenduse abil saab failis olevat teavet muuta?
2. Kuidas see rakendus käitub, kui uue töötaja ees- ja perenime vahel ei ole tabulatsioon, vaid tühik?
3. Kuidas see rakendus käitub, kui uue töötaja perekonnanimi on sisestamata?
4. Kuidas parandaksid kahes eelnevas küsimustes osutatud puudujääke?
Ava