VS lehele || English

Windows Forms tüüpi rakendus

Õpikus on Windows vormide tüüpi rakendustest peatükk 4.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4123 4 Ainekonspekti peatükis 4.1 on õpetus, kuidas luua lihtsat kalkulaatorit Windows vormi tüüpi rakendusena. Juhendaja tehtud näidis on lisatud failis.
Loo oma, näidisest erinev kalkulaator ja kujunda see. Loodetavasti leiad arvutustulemuse saamiseks mõne teise algoritmi. Saada vastuseks toimiv projekt zip arhiivis.
Ava
4166 1 Mis ülesanne on Global.asax failil ASP.NET raamistiku projektis? Ava
4091 1 Mis juhtub, kui ainekonspekti peatükis 4.1 kujundatud kalkulaatoris sisestada samasse arvutusse kaks tehtemärki? Ava